We boost your best... YOU lead the way!


Leader's Compass

 

 

 

 

ноември 2012

Камъчето или кибрита

 

от Веслава Попова

 

Имало едно време една мъдра царица, която управлявала една китна страна. Тази страна била заплашена от набезите на едни мистериозни хора, идващи от запад и за които се разнасяли разни мълви. Страх будели тези пришълци, но пристигали и новини за мощните им производствени методи за оръжия, добитък, дрехи и строителство. Царицата била заинтригувана и призовала на Велик болярски съвет онези, които разказвали и вдъхновяващи, и ужасяващи истории за западняците. След съвета, тя поискала да се допита до личните си съветници.

- Сигурна съм, че трябва да се променим, но не знам какво и как. Хората от Запада могат да ни бъдат както силни приятели, така и опасни врагове.

Много съветници посетили царицата. Сред тях повечето звучали като личния й съветник Огледалото:
- Ти, царице, на света първа си по мъдрост и по красота!

Накрая, все пак, тя се спряла на две, които звучали различно. Първата била възрастна жена и приличала на нимфа с енигматична усмивка.
- Не съм мъдра, но съм живяла дълго и съм видяла много – в ръцете си жената държала шепа камъчета.
- Как да променя народа си? - попитала царицата.
Камъче във вода- Както се казва „Болно дърво не може да се излекува в болнава гора. Но ти, царице, трябва да позволиш на гората сама да се излекува - дръвче подир дръвче. Значи, бъди като този, който хвърля камъчетата едно по едно. Всяко от тях ще създаде малки вълни в живота на хората, а оттам и на цялата страна. Вълните ще променят техния път, ще отворят очите им и ще ги съединят един с друг да живеят в мир и любов със себе си, гората и пришълците.

Жената вдигнала едно камъче, пуснала го във водата и коленичила пред царицата. Царицата се почувствала малко объркана, но силата в очите на жената и в гласа й я накарали да се замисли. Тя помолила жената-нимфа да си отиде у дома и на заранта да се върне обратно в двореца.

Втората съветница била огромна, силна и запомняща се личност с кръгло червендалесто лице. На въпроса на царицата как да промени страната си, тази жена отвърнала:
- Много неща трябва да се променят. Няма много време и хората са силно разтревожени. Те ще те последват, но ти трябва да действаш бързо, защото гората ще скрие онези, които ще се обърнат против теб. Горските методи са част от миналото. Те трябва да се изкоренят! Вярвай в куража на хората си да измислят и приложат нови методи. Но първо ти трябва да започнеш поновому и така да ги поведеш – казала съветницата и коленичила пред царицата.

Царицата била впечатлена от увереността на тази жена. Съветът й бил смел и рискован. И на нея казала да пренощува и да се върне отново на следващата сутрин.

Царицата размишлявала над това колко различен бил съветът на жената с камъчетата, от тази с кибрита. Тази нощ тя спала добре, като се молела да придобие ясна мисъл и кураж, за да вземе мъдро решение.
- Камъчето или кибрита? – мислила си тя – само едно от тях може да бъде правилно. Но кое? Кое? –и тя потънала в дълбок сън, събудила се освежена и призовала и двете съветници в тронната зала.

Царицата заговорила за дилемата си.
- Методът на кибрита не почита горския начин на живот. Той е бърз и решителен, но е рискован и разрушителен. Методът на камъчето е природосъобразен, но дали е достатъчно бърз за настоящите ни нужди? Но пък ако изкореним гората и вземем да посадим и отгледаме нова – дали това няма да отнеме още повече време? Можем ли с малките вълнички и промяната на всяко дърво поотделно да постигнем навременна и трайна промяна? – попитала тя.
- Това, царице, ти ще решиш, затова носиш тази корона – отвърнала жената-нимфа – Кое според теб е по-мъдрото решение? Кое ще донесе благоденствие на народа? Кое ще им даде силата и способността да устоят на набезите на едни нови пришълци от изтока?
- Ние сме горски хора – казала царицата - Да изпепелят гората могат хората от Запада с новите им оръжия. Но какво ще спечелят? Пепелища и роби, които ще стискат зъби и ще чакат удобен момент да им отмъстят. Не можем да изхвърляме всеки път бебето с мръсната вода, щом нови пришълци се появят от изток, от север или от юг. Но можем да изучим методите им и да изобретим свои собствени горски методи. Трябва да помним кои сме - велик горски народ. Черпим силата си от гората и затова сме устояли толкова векове. Ще се справим и този път. Но също знам, че трябва да дам пример за промяната, която очаквам от всеки мой поданик. Така ще родим новите методи, които да ни преведат през това изпитание. Благодаря и на двете ви – казала царицата и свикала отново Великия болярски съвет.


Leader's Compass, ноември 2012


www.leadway.org *** info@leadway.org *** Tel: +359 2 9313165 *** Cell: +359 89 662 81 63