We boost your best... YOU lead the way!


Leader's Compass

 

 

 

 

 

септември 2012

Коучинг и тренинг за върхови постижения

Наред с утвърдените ни индивидуални и групови програми за развитие на стратегически, лидерски и мениджърски умения, сега имате възможност да се възползвате и от новата ни коучинг програма. Програмата изгражда ключовите коучинг компетенции у всички, които искат да използват коучинг стил в управлението на хората в организацията, в т.ч. вътрешните обучители и треньори.

                                                   

Позиция

 

Предизвикателство

 

Решение

Изпълнителен директор

  Как да постигнете по-добри бизнес резултати чрез хората в организацията   Индивидуална коучинг програма, водена от ACC коуч с богат управленски опит.

Директор човешки ресурси

 

Как да бъдете стратегически партньор на изпълнителния директор и борда

 

Индивидуална коучинг програма "Стратегическата роля на мениджър ЧР в бизнеса: как да разработим и позиционираме правилно програми за подбор и развитие с измерими бизнес резултати


       

Директори и вътрешни треньори

  Как да развием коучинг подход в управлението, обучението и развитието на хората в организацията  

Индивидуална/групова коучинг програма за изграждане на ICF коучинг  компетенциите с или без тренинг от ACC коуч с над 12 годишен управленски, тренинг и коучинг опит като вътрешен,  и външен треньор.

       

1. Етични и професионални стандарти

2. Коучинг споразумение

3. Изграждане на доверие

4. Присъствие

5. Активно слушане

6. Въздействащи въпроси

7. Директна комуникация

8. Разширяване на осъзнатостта

9. Откриване на алтернативи

10. Планиране и целеполагане

11. Управление на изпълнението

12. Коучинг модели


       

Директор или висш мениджър

  Как да подбирате, вдъхновявате и развивате талантливите хора в екипа си  

А. Индивидуална коучинг програма Б. Индивидуална/групова коучинг и тренинг програма "Лидерство за върхови постижения"                          

        1. Развий лидера в себе си
        2. Развий високопродуктивен екип
        3. Мотивирай за върхови постижения
        4. Тренирай екипа за успех: коучинг и менторство
        5. Управлявай промяната

       

Висши и средни мениджъри

  Как да се позиционирате правилно в началото като ефективен мениджър  

Индивидуална/групова коучинг и тренинг програма "Ефективният мениджър" 

        1. Управлявай представянето
        2. Как да решаваме проблеми
        3. Печелившите преговори
        4. Управлявай времето
        5. Печелившата презентация
 

Подходящи теми за коучинг

 
 1. Виждам необходимостта от предоставяне на още повече стойност за клиентите.

 2. Имам нужда да променя нещо или да се подготвя за следващата стъпка в кариерата.

 3. Важно е да се науча как по-добре да подготвям хората в организацията  и клиентите за промяна.

 4. Трябва да изготвя стратегически план за своя бизнес или проект.

 5. Трябва да стана по-ефективен и/или ефикасен, когато върша работата си и управлявам бизнеса си.

 6. Виждам необходимостта да открия как бизнесът да предоставя услуги с по-високо стандарт на работа и съвършенство.

 7. Искам с лекота да влияя хората в организацията, на клиентите, акционерите, партньорите и/или обществото.

 8. Усещам нуждата да инвестирам повече време и пари в бизнес или професионален набор от умения, за да постигна целите си.

 9. Определено искам да се чувствам, да мисля и да действам като по-силен лидер, отколкото в момента.

 10. За мен е важно да изградя и оставя наследство в работата и живота си.

 11. Бих могъл по-добре да използвам ресурсите, връзките и талантите, с които разполагам.

 12. Виждам необходимост да стана по-силен и ефективен мениджър в управлението на хора, проекти и резултати.

 13. Готов съм да бъда най-добрият в своята област.

 14. Желая да изуча ключови умения за преговаряне, които да ми помогнат да получа това, което искам, и да създавам ситуации печеля-печелиш.

 15. Трябва да увелича размера, обхвата и дълбочината на професионалната си мрежа и общество.

 16. Виждам необходимостта да увелича значително своята продуктивност или продуктивността на компанията.

 17. Искам да се чувствам като истински професионалист и моите клиенти и колеги да се отнасят с мен като такъв.

 18. Определено искам да увелича печалбите от бизнеса си.

 19. Работя върху важен проект, който бих могъл да ръководя по-гладко, ако имах личен треньор (coach) за подкрепа.

 20. Имам нуждата да науча и овладея умения по продажби, за да увелича приходите си незабавно.

 21. Трябва да изработя план за маркетинг и продажби или да измисля уникални начини да позиционирам продуктите или услугите си.

 22. Имам нуждата да въведа административни, продажбени и мениджмънт системи в бизнеса и/или работата си.

 23. Искам да овладея ефективни умения за изграждане на екип  и техники на управление, които да изкарат наяве най-доброто от екипа ми.

 24. Искам да подобря синергията, синхронността и управлението на времето си, за да не пропускам възможности.

 25. Имам нуждата да представям своята професионална или бизнес визия завладяващо.

Leader's Compass, септември 2012


www.leadway.org *** info@leadway.org *** Tel: +359 2 9313165 *** Cell: +359 89 662 81 63