We boost your best YOU lead the way!


 

Историята на един млад лидер

 

Крехка и слаба. Само на 26 години. Едва ли човек може да си представи един лидер по този начин. Само че Николета е именно такава. Когато я видях за първи път на интервюто, не ме пронизаха просветлените очи на харизматично създание. Беше леко прегърбена, изтъкана от притеснения, с малко крива усмивка. Погледът й беше много съсредоточен, а тя самата беше толкова сериозна. Тогава изпитах леко съмнение дали това младо момиче ще се справи с предизвикателството да бъде лидер, без да има мениджърска титла. (повече)

 

Себепознанието основа на ефективното лидерство

Как да бъдем по-ефективни в работата си с колеги, преки ръководители, подчинени, клиенти? Как да разберем и контролираме влиянието си над другите, как да се научим да ги предразполагаме в работната среда? Всеки един от нас иска да научи отговорите на тези въпроси, но често прави грешката да се вглежда преди всичко в другите и да търси там отговорите. Обаче преди да насочим вниманието си към чуждите поведения, първо ние самите трябва да се превърнем ... (повече)

 

 

 

Пукнатото гърне

Един носач на вода в Индия имал две големи гърнета, които носел окачени на двата края на прът, а пръта слагал на рамото си. Едно от гърнетата било леко пукнато, затова носачът успявал да го занесе от потока до къщата на господаря си едва наполовина пълно, докато другото било съвсем здраво и не изпускало нито капка. (повече)

 

Нови програми с коучинг

През 2012 година засилваме коучинга в програмите си за развитие на екипно и организационно лидерство Лидерство за върхови постижения и Ефективният мениджър. Стъпваме върху успеха на корпоративни ни проекти, в които коучингът е вграден като част от програмата. Цялостният ефект от тази интегрираност на инструментариума води до осезаеми промени в себеосъзнатостта и мотивацията на клиентите ни. (повече)

 

 


www.leadway.org *** info@leadway.org *** Tel: +359 2 9313165 *** Cell: +359 2 896 628163