We boost your best YOU lead the way!


 

Човекът с планчетата

 

Ваня е човек на идеите. Водена от нестихващо любопитство, тя непрекъснато  чете и се информира за нови методи и подходи в областта на маркетинга. Не спира да попълва банката си от знания, докато участва в международни форуми и обучения. Бързо се ентусиазира и няма търпение да дочака да види крайния резултат. Ето защо от няколко години насам си е поставила условие за всяка генерирана идея да има план за действие. Склонността й да се въодушевява бързо и да въвлича и околните в реализирането на идеите си й спечелва прозвището Човекът с планчетата, ... (повече)

 

Развитие на лидерство в организациите

Лидерството е обект на изследване още от древността. Съществуват множество най-разнообразни дефиниции за това какво е лидерство. Най-разпространеният възглед е генетичният. Според последователите му някои хора се раждат с лидерски талант, а други не. Близък до това схващане е и героичният възглед лидери са хората, които извършват героични подвизи, онези смели и решителни индивиди, които измъкват от бедствено положение обикновените хора,  ... (повече)

 

 

 

Жълъдът и секвоята

Имало някога едно жълъдче. То било мъничко и неуверено. Още зелено на цвят, шапчица покривала главата му и му пречела да вижда добре. Зърнала го веднъж една грамадна секвоя и ето какво се случило: - Хей, жълъдче, я се виж какъв си дребосък! Представи си, че един ден можеш да бъдеш голям като мен и да засенчиш всички останали дървета в гората! Всички ще се възхищават на яркозелените ти листа и ще те гледат с уважение. Как ти се струва? (повече)

 

Знаеш ли, че...

Коучингът може да ти помогне да откриеш себе си, своите ценности, таланти, нужди и да определиш целите и стратегията си за постигане на тези цели.

Обратната връзка може да ти даде триизмерен поглед къде си в момента и колко голяма е разликата между желано и постигнато, да погледнеш на себе си през чуждите очи. Но те оставя там, да се чудиш какво да правиш след това. (повече)

 

 


www.leadway.org *** info@leadway.org *** Tel: +359 2 9313165 *** Cell: +359 2 896 628163