We boost your best... YOU lead the way!


Leader's Compass

 

 

 

 

март 2013

Няма начин да няма начин

 

 

Интервюто проведе Веслава Попова, с любезното съгласие за публикуване на

Милена Богданова, Директор ЧР и член на борда на директорите на  "Идеал Стандарт-Видима" АД

 

Милена БогдановаМилена е един от директорите по Човешки ресурси, които са си отвоювали мястото на истински бизнес партньори и лидери на промяната. Когато виждаш, че думите, които често звучат на конференции по ЧР, се прилагат на дело тук в България и си свидетел на трансформационни промени, се чувстваш вдъхновен. Точно такива промени в хората и организацията наблюдавахме в продължение на трите години, откакто познаваме Милена и нейния екип.

Бизнес резултатите и на двете производствени единици в България са впечатляващи. Заводът за керамика отчита 2012 като най-добрата си производствена година, откакто заводът съществува. До голяма степен тези резултати стават реалност благодарение на мащабните организационни промени, осъществени с важното съдействие на отдела по ЧР. Заводът за арматура изпълнява всичките си производствени показатели и поради възможността да управлява гъвкаво работното време, почивките и отпуските, както и ротацията на хора по различните процеси, по начин, който позволи да се изпълни производствената програма. ЧР екипите имат участия и в проектите за спестявания на разходи, които са част от целите на производствените единици. Други важни проекти на ЧР, които имат пряка връзка с бизнес резултатите, са 62 вътрешни ротации и повишения на хора, изпълнение на 92% на вътрешна обучителна програма по 100 теми, приоритетно проведена (75%) с вътрешен обучителен ресурс.

Съветът за развитие на талантите и Коучинг академията са ключови проекти за развитие на организационното лидерство, инициирани и организирани от отдела по ЧР. От три години е въведен и вече дава добри плодове по-структурираният и системен начин за развитие на талантите в компанията. Съветът по развитие на талантите се провежда няколко пъти в годината и на него се разглежда с какъв пул от таланти разполага организацията, като всички преки ръководители оценяват екипите си и се открояват хората с потенциал за вътрешни промоции.

Вторият стратегически проект е Коучинг академията, висшият пилотаж след серията обучителни програми за развитие на висшия и среден мениджмънт. В резултат от тази академия 46 ключови ръководители са сертифицирани да бъдат вътрешни коучинг специалисти в Идеал Стандарт. По този начин се надгражда развитието на лидерските умения на всички управленски нива и се осигурява устойчивост и приемственост на всички програми за обучение и развитие. Плодът на тези програми са лидерите, които се отглеждат и издигат от вътрешния ресурс на компания. Пример за това е завода по керамика, където новосъздадените ръководни позиции, в резултат на кардиналните промени, са попълнени изцяло с вътрешен ресурс. Промяната включва и адаптацията на всички политики и процедури по ЧР.

Милена БогдановаКак е стигнала до настоящата си позиция? Милена постъпва в завода през 2002 година като мениджър по ЧР в Завода по керамика. След 3 години е повишена в позицията Директор развитие на талантите и вътрешни комуникации за България и Източна Европа, а от 2008 заема днешната си длъжност, вече над 4 години. „Това е най-дългият ми период“, смее се тя. Питам я как е стигнала до настоящата си позиция, а тя отвръща непретенциозно: „Без да се стремя към нея“. Според нея й е дадена тази възможност заради това, че умее да осъществява основните приоритети и задачи по добър начин. Това е позитивната й нагласа – „Няма начин да няма начин!“ Освен това Милена умее да общува с най-разнообразни характери на различни нива по конструктивен начин. Тя има непрекъснато досег с много ръководители и много служители. Освен това тя вижда своята принципност и способността да гледа обективно като голям актив за позицията, която заема. Милена има силна нужда животът да бъде справедлив, а хората да бъдат третирани честно и равнопоставено, независимо от това към коя група принадлежат.

Най-важното за ролята й като лидер е да гради мостове между хората. Тайната съставка за това, наред с традиционните меки умения за човек на подобна позиция, е волята и решителността да отстояваш принципите. Важни са мъничките победи всеки ден, неотклонното движение към целта да се случват правилните неща.

Кои са правилните неща? „Някои решения са положителни от гледна точка на корпорацията и не толкова ясни или положителни за служителите или местните структури. В такива ситуации е нужно с аргументи да качим всички на борда“, споделя Милена. „Ръководителите са много отдадени на своя отдел, но ние сме една корпорация. Имаме четири доста различни структури – търговска организация, дистрибуционен център и две производствени предприятия. Ръководителите са най-добри в своята област, жънат успехи в своите структури и не е лесно да приемат решения, които са най-доброто за цялото. Помагам им да видят общата визия и цялата картина в Идеал Стандарт Интернешънъл“.

Милена е изградила силен и успешен екип. С ключовите хора, казва тя, „вибрираме на една честота“. Споделят едни и същи ценности, което прави ежедневната им работа много по-лесна, защото не хабят вътрешна енергия, за да изчистват посоката, в която трябва да вървят и нещата, които трябва да каскадират към структурите. Изграждането на този екип е плод на усилие във времето и начинът за постигане на успех е наемането на хора, които имат подходящите личностни качества, характери и ценностна система. Освен това е нужно да имат желанието и отговорността да вършат работата си. А начинът, по който Милена им помага да израстват професионално и личностно, е като ги въвлича във важни проекти, които изискват полагането на големи и постоянни усилия. С една дума рецептата е „Правилният човек, а след това много кръв и пот!“

Доброволното текучество е много малко в цялата компания – 0,1% в единия завод и 3,6% в другия завод. Милена помага и на другите мениджъри да подбират правилно и да изграждат екипите си. В редките случаи, когато има несправяне, причината обикновено е промяна в ролята и нежелание или липса на капацитет за адаптиране към новите изисквания. В повечето случаи, когато има предизвикателства, инерцията да правим нещата, както сме свикнали и ни е най-лесно, се оказва препятствието, което трябва да се прескочи. Когато човекът осъзнае какво е нужно да промени и как това може да се осъществи най-добре, успява да извърши този вътрешен скок и да отговори на новите очаквания.

Наред с промотиране на вътрешни хора за ключови позиции, макар и рядко, има много успешен пример за бърза и ефективна интеграция на външен човек на управленска роля в областта на ЧР в единия от заводите. Залог за успеха е отново правилният човек – конкретно за тази роля са търсили вече изграден експерт с характер да отстоява позиция, но и да бъде гъвкав и диалогичен с широк кръг хора на различни нива, както и „скромен, който да си събуе обувчиците, да направи крачката към другите“, да остави егото на по-заден план, за да се свършат нещата.

Милена БогдановаМагическата комбинация е воля, решителност и диалогичност. Първите две са задължителни, а третото го култивират в ръководителите. Ключовото нещо е всеки ръководител да има правилна самооценка, самопознание и да се стреми да израства всеки ден. Да пробва различни подходи и практики, за да бъде по-добър всяка следваща година. А ЧР помагат, като им показват различни алтернативи как в различните ситуации биха могли да реагират по различен начин, за да могат утре, попадайки в такава ситуация, да са наясно, че няма само един начин на реакция, има алтернативни подходи, които също биха могли да доведат до добър резултат. Така ЧР подпомага процеса на непрекъснато учене на ръководителите на всички нива. Все пак, важното е всеки един да има лично осъзнаване и да положи нужните усилия.

Конкретни примери за израснали ръководители са Валентин Ганев, директор на завода за санитарна керамика, и Лазар Лазаров, директор търговска организация, клъстър България, както и другите членове на съвета на директорите на Идеал Стандарт-Видима. „Чудесно е, че от нивото на висшия мениджмънт имаме такива примери. Сигурна съм, че има много и от нивото на средния мениджмънт“. Най-голямото предизвикателство е борбата с времето. Но, споделя Милена, когато ни е било най-трудно, и израстването е било най-голямо. И в двете структури се осъществиха големи промени, в които Дирекция ЧР участваше много активно в процеса на преструктуриране, адаптиране на процедури и политики, промотиране и ротация на хора. Затова и в тези структури израстването на хората е най-голямо.

Каква е рецептата за успех на Милена? „Малки промени всеки ден водят до качествени изменения. По-бързо или по-бавно, но без усилия нищо не се случва. Време, воля, решителност и усилия, постоянство да градиш в една посока. Човек не трябва сам да си поставя бариера. Дори да има взето решение и ако смятаме, че може по-добре да се направи и въпреки авторитетното място, откъдето идва това мнение или дори решение, човек не трябва да се примирява и да се опита да направи нещата по-добре. Моят опит показва, че това определено се случва. Имаме доста примери в последно време. Няма начин да няма начин, ако искаш да направиш нещо полезно“.

Какво е посланието й към младите хора, които избират да се реализират в България: „Да следват мечтите си. Много усилия и енергия от тяхна страха. Успехът не идва наготово“.
 

Leader's Compass, март 2012


www.leadway.org *** info@leadway.org *** Tel: +359 2 9313165 *** Cell: +359 89 662 81 63